കഥ

ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം തനി ചുവപ്പാണ്

ഗർഭം ധരിച്ച ഒലീവു മരത്തെ കൊന്നതാണ് വിഷം നിറച്ച ശൂലം കൊണ്ട് അതിർത്തിയിൽ വീർപ്പുമുട്ടിയിരിപ്പായിരുന്നു വീരപ്രസുവായിരുന്ന അവൾ ജാരസന്തതിയാണത്രേ മുഴുവൻ ഗർഭം ചുമന്നതും ഒഴിഞ്ഞതും അവളുടെ ഉദരം...

ട്രീറ്റ്‌ ഫോർ ഫ്രെണ്ട്സ്

പിറന്നാളായിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടണം എന്നുണ്ടായിട്ടും ഇടാനൊരു പേടി.കഴിഞ്ഞ പിറന്നാളിന് തന്നെ കൂട്ടുകാര് തന്ന പണി മറന്നിട്ടില്ല. ഒരാഴ്ച പണിക്ക് പോയ പൈസ മൊത്തം അവന്മാര് ഒരു ദിവസം...